REGULAMIN SKLEPU PERFUMECRAFT
 
Informacje ogólne
1. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przyjmowaniem, potwierdzaniem oraz realizacją zamówień złożonych przez Klienta zajmuje się przedstawiciel PerfumeCraft, zwany w dalszej części Administratorem.
Dane Administratora:
Vetiver Bogdan Wójcik
Unruga 90E/1
81-181 Gdynia
NIP: 9581522318    REGON: 221213271
3. Sklep internetowy Perfumecraft zwany dalej Sklepem, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.perfumecraft.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
6. Sklep nie przyjmuje zamówień złożonych telefonicznie. Zamówienia złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą nie zostać przyjęte.
7. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia będą potwierdzane przez Administratora najpóźniej po trzech dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia.
9. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Klienta zamówieniu, nie nastąpi jego potwierdzenie przez Administratora. Klient podczas rejestracji w Sklepie jest zobowiązany do podania adresu e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenie przez Administratora złożonego zamówienia oraz numeru telefonu kontaktowego wraz z numerem kierunkowym.
10. Dane osobowe, które podaje klient (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufności i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są one udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom.
11. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach sklepu internetowego www.perfumecraft.pl.
12. Zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 października 1997r. każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, a także prawo do zaprzestania ich przetwarzania, co należy zgłosić w formie pisemnej/mailowej.
 
Procedura składania, potwierdzania i realizacji zamówień
1. Chcąc złożyć zamówienie w Sklepie, Klient powinien postępować według poniższej procedury:
a) zarejestrować się w Sklepie;
b) zalogować się w Sklepie, używając w tym celu loginu oraz hasła;
c) wybrać odpowiedni produkt oraz wpisać żądaną ilość w koszyku Klienta (następnie aktualizować koszyk);
d) wybrać sposób dostawy oraz zapłaty za zamówienie;
e) złożyć zamówienie na wybrany towar – tylko kompletne i prawidłowo wypełnione zamówienia będą realizowane;
f) oczekiwać na potwierdzenie pocztą elektroniczną przyjęcia zamówienia, a następnie przyjęcia zamówienia (po wpłynięciu wpłaty na konto) do realizacji.
2. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie mailem zamówionych towarów.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
5. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
6. Czas realizacji zamówienia: maksymalnie do 3 dni roboczych, chyba że w Sklepie pojawi się informacja o możliwym opóźnieniu realizacji zamówienia.
 
Gwarancja, reklamacje, zwroty
1. Towary prezentowane w sklepie są nowe i objęte są rękojmią/gwarancją producenta/importera.
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie  w terminie 14 dni od zgłoszenia.
3. Z zakupionego produktu można zrezygnować w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (bez podania przyczyny), zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.
4. Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:
  • nie był używany
  • nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – pudełko, butelka
  • nie został w inny sposób zniszczony.

5. Produkt należy do nas odesłać razem z podaniem numeru własnego konta bankowego.
6. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Klient.
7. Nie zwracamy kosztów dostawy i odesłania do nas produktu.
8. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
9. Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego produktu tak aby nie uległ zniszczeniu. Produkt powinniśmy otrzymać w takim stanie w jakim go wysłaliśmy – tylko wtedy będziemy mogli uznać zwrot.
10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu pieniądze przekazujemy w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym.
11. W przypadku zwrotu przesyłki na adres Sklepu z powodu błędnie podanego adresu wysyłkowego, wszelkie dodatkowe koszty przesyłek pokrywa Klient.
12. W przypadku odmowy, kwota pomniejszona o koszty związane z wysyłką i zwrotem towaru, zostaje zwrócona na podane przez Klienta konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych.

Postanowienia końcowe
1. Wszystkie informacje, dane, fotografie, obrazy, rysunki, ikonki, opisy produktów, są chronione prawami autorskimi.
2. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.